top of page

F.X. MEILLER SLANÝ

Inovace zrozená z tradice

V F.X. MEILLER Slaný si velmi vážíme našeho týmu, protože víme, že právě naši lidé jsou srdcem naší značky. Jako přední světový výrobce sklápěcích a kontejnerových nástaveb na nákladní automobily píšeme společně příběh úspěchu už více než 30 let přímo ve Slaném. Díky naší soudržnosti a společnému úsilí dokážeme vyrábět produkty nejvyšší kvality, které si získaly důvěru zákazníků po celém světě.

Vedení společnosti

S bohatými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů se zaměřuji na strategické plánování, nábor, rozvoj a udržování talentů ve společnosti. Věřím, že klíčovým pilířem úspěchu společnosti jsou spokojení a motivovaní zaměstnanci, kteří se mohou rozvíjet a dosahovat svého potenciálu.

​Řídím se mottem: „Společně k úspěchu“.

​Stavíme na týmové práci a otevřené komunikaci, která nám umožňuje sdílet nápady, inovace a
dosahovat společných cílů. Věříme, že vzájemná podpora a respekt jsou základem silného týmu, který společně vede naši cestu k úspěchu.

Mgr. Lucie Ball

manažerka řízení lidských zdrojů

Preferuji moderní styl řízení. Dávám příležitost mladým lidem, vážím si zkušeností, loajality, profesionality a odvahy. Nepotrpím si na formality. Platí pro mě několik zásad, kterými se řídím.
Chci být pro své kolegy příkladem, a proto se snažím všem ukázat, že učení a růst jdou ruku v ruce s prací a nasazením.

Rád přijímám nové výzvy, snažím se být pozitivním vlivem na své okolí a pomáhat všem kolem sebe rozvíjet svůj potenciál. Věřím, že kde je vůle, tam je cesta a snažím se tuto myšlenku předávat.

Ing. Štefan Abdulrahman

jednatel společnosti

Preferuji moderní styl řízení. Dávám příležitost mladým lidem, vážím si zkušeností, loajality, profesionality a odvahy. Nepotrpím si na formality. Platí pro mě několik zásad, kterými se řídím.
Chci být pro své kolegy příkladem, a proto se snažím všem ukázat, že učení a růst jdou ruku v ruce s prací a nasazením.

Rád přijímám nové výzvy, snažím se být pozitivním vlivem na své okolí a pomáhat všem kolem sebe rozvíjet svůj potenciál. Věřím, že kde je vůle, tam je cesta a snažím se tuto myšlenku předávat.

Ing. Kamil Nosál, Ph.D.
jednatel společnosti

Operační program - Age management

Společnost F.X.Meiller Slaný je příjemcem dotace v Operačního programu Zaměstnanost plus na realizaci projektu:

„F.X.Meiller – Zavádění opatření souvisejících s age managementem do řízení organizace číslo CZ.03.01.03/00.22_:035/0001935, priorita OPZ+:1“

Projekt je zaměřen na podporu slaďování pracovního a osobního života a další profesní vzdělávání a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

bottom of page