top of page
photo-0115.jpg

O Meiller Slaný

Meiller - přední světový výrobce nákladních nástaveb

Značku F.X. MEILLER Slaný s.r.o. jako předního světového výrobce sklápěcích a kontejnerových nástaveb na nákladní automobily tvoří především jeho zaměstnanci. Jsme hrdí, že již více než 30 let společně ve Slaném vyrábíme kvalitní a spolehlivé produkty, které od nás míří do celého světa. Za ty roky víme, že poctivá práce se nám vyplácí a s dobrým pocitem se pak staráme o naše zaměstnance i zákazníky.

Ing. Štefan Abdulrahman, jednatel společnosti
Ing. Štefan Abdulrahman.jpg

Preferuji moderní styl řízení. Dávám příležitost mladým lidem, vážím si zkušeností, loajality,
profesionality a odvahy. Nepotrpím si na formality. Platí pro mě několik zásad, kterými se řídím.

 

Chci být pro své kolegy příkladem, a proto se snažím všem ukázat, že učení a růst jdou ruku v ruce s prací a nasazením.

 

Rád přijímám nové výzvy, snažím se být pozitivním vlivem na své okolí a pomáhat všem kolem sebe rozvíjet svůj potenciál. Věřím, že kde je vůle, tam je cesta a snažím se tuto myšlenku předávat.

Ing. Lucie Ball, manažerka řízení lidských zdrojů

S bohatými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů se zaměřuji na strategické plánování, nábor, rozvoj a udržování talentů ve společnosti. Věřím, že klíčovým pilířem úspěchu společnosti jsou spokojení a motivovaní zaměstnanci, kteří se mohou rozvíjet a dosahovat svého potenciálu.

Řídím se mottem: „Společně k úspěchu“.

Stavíme na týmové práci a otevřené komunikaci, která nám umožňuje sdílet nápady, inovace a
dosahovat společných cílů. Věříme, že vzájemná podpora a respekt jsou základem silného týmu, který společně vede naši cestu k úspěchu.

Lucie Ball.jpg

Přidej se do Meiller Slaný

Operační program - Age management

Společnost F.X.Meiller Slaný je příjemcem dotace v Operačního programu Zaměstnanost plus na realizaci projektu:

„F.X.Meiller – Zavádění opatření souvisejících s age managementem do řízení organizace číslo CZ.03.01.03/00.22_:035/0001935, priorita OPZ+:1“

Projekt je zaměřen na podporu slaďování pracovního a osobního života a další profesní vzdělávání a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

age-management.png
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page