top of page
photo-0115.jpg

Soutěž Kaizen

Co je Kaizen soutěž?

Kaizen soutěž představuje příležitost pro kmenové zaměstnance naší organizace sdílet své nápady a přispět tak k jejímu zlepšení. Soutěž je otevřena pro všechny zlepšovací návrhy, které byly během specifikovaného období úspěšně realizovány a ověřeny. Všechny předložené návrhy musí být v souladu s pravidly a pokyny definovanými v Kaizen směrnici

O co se hraje?

Nejlepší zlepšovací návrhy, hodnocený dle kritérií jako jsou best practice, návratnost investice a rychlost realizace kaizenu si rozdělí celkem 225.000 Kč.

100.000 Kč

3

1

2

75.000 Kč

50.000 Kč

Pravidla a podmínky

Kaizen soutěž je pouze pro kmenové zaměstnance společnosti F.X. Meiller Slaný.

Kaizen musí splnit všechna kritéria dle platné směrnice, být originální a nesmí být kopie již podaného nápadu. V případě shody rozhoduje manažer oddělení CI.

V případě shody nápadů v systému je rozhodujícím kritériem datum podání kaizenu. V případě shody data podání rozhoduje manažer oddělení CI, proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Zaměstnanec ztrácí nárok na odměnu, pokud:

a) je ve výpovědní lhůtě,

b) vede se s ním řízení o ukončení pracovního poměru,

c) již není zaměstnancem.

Zlepšovací návrhy podané před spuštěním soutěže se také zařazují do účasti v případě, že byly podány v roce 2024.

Do soutěže se zařazují všechny návrhy které byly podané, realizované a ověřené příslušným manažerem a oddělením controllingu v období od 1.1.2024 do 30.11.2024 (bez výjimek).

Kaizen lze podat jako vícero autorů, v případě výhry bude výhra rozdělena autorům zlepšovacího návrhu rovnoměrně.

Hodnotící kritéria:

  1. Best practice – kaizen je v databázi best practice a implementován alespoň na jednom dalším místě

  2. Návratnost – každý kaizen bude vyhodnocen poměrem nákladů vs. přínos za první validovaný měsíc. Výpočet: Náklady dělené počítanou úsporou za 1 měsíc – čím nižší skóre, tím lépe.

  3. Rychlost kaizenu – doba od podání po uzavření a ověření kaizenu.

Hodnotící komise:

Podklady pro vyhodnocení kaizenů připravuje oddělení CI ve spolupráci s oddělením Controllingu na základě hodnotících kritérií. Finální rozhodnutí je na jednatelích společnosti. Proti rozhodnutí jednatelů není odvolání.

Soutěž bude vyhodnocena během prosince 2024. Vyhlášení výherců a předání odměn proběhne na vánočním večírku společnosti F.X. Meiller Slaný.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page